Polityka zwrotów i reklamacji

Zwroty

Masz pełne prawo zwrócić zakupiony produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Nie musisz podawać powodu zwrotu (odstąpienia), ale będziemy wdzięczni za taką informację – wykorzystamy ją przy konstruowaniu oferty sklepu i ulepszaniu jego działania.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Skontaktuj się z nami mailowo poprzez maila: kontakt@lapawlape.pl.
  2. W treści maila obowiązkowo podaj numer konta na który powinien być dokonany zwrot oraz pełne dane osoby kupującej w celu weryfikacji. Będziemy wdzięczni za przesłanie dodatkowo przyczyny zwrotu.
  3. W odpowiedzi dostaniesz wygenerowaną etykietę do paczkomatu InPost (nie płacisz za zwrot).
  4. Odeślij nieuszkodzony produkt, po otrzymaniu zweryfikujemy stan produktu.
  5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy (łącznie ze zwrotem kosztów przesyłki, jakie poniosłeś przy zakupie).


Reklamacje

Reklamacje regulują przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Reklamować towar można w ciągu 2 lat (okres obowiązywania rękojmi) licząc od daty zakupu towaru. 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 782 478 099

Reklamacje są przez nas rozpatrywane niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.

W celu złożenia reklamacji:

  1. Prześlij do nas wiadomość mailową na adres kontakt@lapawlape.pl, w której opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, numer konta bankowego oraz swój adres w celu weryfikacji. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi prześlij do nas zakupiony produkt.
  2. Sprzedający dokona zwrotu środków na konto bankowe kupującego wskazane w przesłanym mailu.
  3. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@lapawlape.pl. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Mateusz Glazik “Łapa w Łapę” Szkolenie Psów
ul. Mochtyńska 54c/14
03-289 Warszawa